ارتباط با ما


آدرس: میدان امام خمینی (ره)– خیابان فردوسی جنوبی – روبه روی سفارت آلمان – موزه بانک ملی ایران


تلفن های تماس:

021-60994073 

021-60994037(کارشناسان موزه)


فکس:02160994035


سامانه پیامکی: 09121273767


ایمیل: museum@bmi.ir

میدان امام خمینی (ره) خیابان فردوسی جنوبی روبه روی سفارت آلمان موزه بانک ملی ایران

021-60994073 021-60994037