راهنمای بازدید


ساعات بازدید موزه از ساعت 13 الی 17 از شنبه الی چهارشنبه، موزه در روزهای پنج شنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل است.
بازدید گروه های مدارس از موزه بانک ملی ایران به صورت ویژه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر می باشد.

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035