راهنمای بازدید


ساعت بازدید از موزه:
شنبه تا چهارشنبه هر هفته
ساعت 10:00 تا 16:00
روزهای پنج‌شنبه و جمعه (به استثنای روزهای تعطیل رسمی)
ساعت 10:00 تا 14:00

میدان امام خمینی (ره) خیابان فردوسی جنوبی روبه روی سفارت آلمان موزه بانک ملی ایران

021-60994073 021-60994037