بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه روشنگر شاهد

#0
#1
#2
#3
#4
#5
در تاریخ دوشنبه 1398/11/07 دانش آموزان دبیرستان دخترانه روشنگر شاهد از آثار ارزشمند موزه بانک ملی ایران ، اعم از نقاشی های مدرن و کلاسیک ، مسکوکات ،اسکناس ها و آثار هنری و یادمان های اهدایی به بانک ملی از سوی بانک های بزرگ سراسر دنیا ، آثار قلمزنی ، ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی بانکداری و نیز اسناد نگهداری شده در موزه بانک بازدید به عمل آوردند

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035