چکش مراسم نصب سنگ بنای ساختمان بانک ملی ایران

#0
در 25 تیر 1312 طی مراسمی  با میزبانی حسین علاء رئیس هیئت مدیره وقت بانک عملیات شروع به ساختمان شعبه و ادارات مرکزی بانک ملی صورت پذیرفت و طی آن پهلوی اول سنگ بنای این ساختمان را نصب نمود. نصب این سنگ بنا با استفاده از چکشی که دسته آن خاتم کاری شده و سر آن از جنس طلا بود انجام گرفت. محمدعلی فرزین چکش طلایی درون سینی طلایی به پهلوی اول تقدیم نمود پس از اجرای مراسم پهلوی اول دستور آب کردن سر طلایی چکش را صادر می‌کند و اظهار می‌دارد طلا و نقره نبایستی بلااستفاده مانده و در گردش اقتصادی نقشی نداشته باشد. 

میدان امام خمینی (ره) خیابان فردوسی جنوبی روبه روی سفارت آلمان موزه بانک ملی ایران

021-60994073 021-60994037