موزه بانک ملّی ایران در ماه رمضان

ساعت کاری موزه بانک ملّی ایران در ایام مبارک رمضان از ساعت ۱۱ الی ۱۵ می‌باشد.

کلیدواژه : ساعت کاری

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035