گفتگو با دکتر محمد رضا حسین زاده

#0
راه 90 ساله بانک و آینده پیش رو
دکتر محمد رضا حسین زاده در گفتگویی که به مناسبت سالگرد 90 سالگی بانک ملی ایران با مجله بانک انجام داد، تاکید کرد که ابهت بانک ملی ایران به دلیل عظمت ساختمان هایش نیست، بلکه ناشی از کارکنان فهیم، تلاشگر و کم ادعای آن است.
مدیرعامل بانک ملی ایران این را هم گفت که کارکنان باید به مدیران بانک اعتماد کنند، چون همه آنها از یک خانواده اند. مشروح این گفتوگو را در ادامه می خوانید:

ارزیابی شما از حضور بانک ملی ایران طی 90 سال گذشته در نظام اقتصادی کشور چیست؟
آثاری که بانک ملی طی 90 سال گذشته در مجموعه کشور ما داشته را در چندین جلد کتاب باید جمع آوری کرد ،اما به طور کلی می توان گفت وجود بانک ملی ایران در کشور باعث رونق تجارت، صنعت، تولید و مراودات بین المللی شد. بانک ملی ایران از طریق شبکه شعب و نیز ایجاد طرح های توسعه و عام المنفعه در همه جای کشور با مردم ارتباط دارد. نقش بانک ملی ایران در توسعه و آبادانی و عمران و پیشرفت کشور، بی بدیل است و شاید هیچ سازمانی به اندازه بانک ملی ایران به کشور خدمت نکرده است.

در بانک ملی 90 ساله با بانک ملی 89 ساله چه تفاو تهایی ایجاد شده است؟
آثار اقدامات بانک ملی ایران طی یک سال گذشته در سراسر کشور مشهود است. از مشارکت فعال در طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های مرکزی کشور تا احیای واحدهای تولیدی که دچار مشکل مالی شده بودند، تنها بخشی از این اقدامات است. تعداد شغلی که بانک با منابع خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، قابل توجه است. بانک ملی ایران طی یک سال گذشته هر ماه خلاقیت و نوآوری خاصی را ارائه کرده است که از جمله آنها م یتوان به اپلیکیشن 60 ، سامانه بام، پیام رسان بله، بانک آفیسر، طرح ویژه مسکن و کارت سکه اشاره کرد. بانک در حوزه انضباط مالی هم کارنامه خوبی داشت. در زمینه جذب منابع، بانک طی یک سال گذشته شاهد اقبال خوب مردم بود و این نشان می دهد که اعتماد به بانک بیش از گذشته است. بانک ملی ایران در بازار بین بانکی هم به بانک های مختلف، هر روز پول قرض داده است. اینها همه نشان دهنده حجم گسترده فعالیت و اثرگذاری بانک ملی ایران است.

با گذشت 90 سال از تاسیس بانک ملی ایران، تصور می کنید اهدافی که بنیان گذاران این بانک از ابتدا مدنظر داشتند، ا کنون محقق شده است؟
نه تنها آن اهداف محقق شده، بلکه بانک فراتر از آن هم حرکت کرده است. یکی از اهداف روشنفکران آن زمان برای تاسیس بانک این بود که استقلال بانکی کشور محقق شود. همه می دانیم که تا پیش از حضور بانک ملی ایران، حتی اسکناسهای ما را یک بانک انگلیسی چاپ م یکرد، اما شرایط امروز به هیچ وجه با آن زمان قابل مقایسه نیست. در گذر زمان بانک ملی ایران بیش از اهداف اولیه تاسیس کنندگان نیز کار کرده و اثر گذاشته است. از درون بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ده ها نهاد دیگر هم ایجاد شده است.

با این اوصاف، شرایط بانک ملی ایران در سال 1400 چگونه خواهد بود؟
ما علاوه بر این که برای هر سال بانک برنامه داریم، برای افق 1400 هم برنامه ریزی کرد هایم. حتی با همکاری یک شرکت مشاور بین المللی خوشنام، قراردادی در حال تدوین است که بانک ملی ایران در سال 1400 به اهداف بلند خود برسد. 
ایده ما این است که بانک ملی ایران در افق 1400 به یکی از بانک های مدرن و پیشرفته دنیا تبدیل و دامنه فعالیت آن خیلی بیشتر از حال حاضر شود. ما روی تکنولوژی و ایده های جدید وکسب و کارهای خاص تمرکز کرده ایم. به نظرم در سال 1400 ، بانک ملی ایران گام  بلندی برخواهد داشت و به موقعیت ممتازی خواهد رسید.

بیشتر از دو سال است که بانک ملی ایران توسط شما مدیریت می شود. در این مدت کدام اقدام بانک شاخص تر بوده است؟
تلاش من از ابتدا این بود که در نوع خدمات بانک ملی ایران خانه تکانی کنم. طی این مدت با تاش شبانه روزی همه همکاران، ارائه محصولات نو و مبتکرانه اوج گرفت که نمونه های مهم آن، سوپرمحصولات بام و بله بودند. برنامه های خوبی هم در دست اقدام است و تجهیزات مدرن و به روزی توسط بانک برای خدمت رسانی به مشتریان آماده شده است. سیستم تحویلداری تحت وب بانک ملی ایران که انقلابی در بانک ایجاد خواهد کرد، در دو هزار شعبه پیاده سازی شده و تا پایان ادامه خواهد یافت.  
راه اندازی موزه بانک ملی ایران که یکی از آرزوهای دیرینه همکاران بود و امروز به یکی از موزه های پرمخاطب تبدیل شده، در این دوره انجام شد. دگرگونی در حوزه اطاع رسانی و روابط عموم ینیز در این دوره مورد توجه بود. به طور کلی آنچه طی دو سال گذشته انجام شده، مورد توجه رقبای ما هم قرار گرفته و در تمام محافل نقل می شود که بانک ملی ایران رو به ترقی است.

از دیدگاه شما به عنوان مدیرعامل، بانک ملی ایران این روزها با چه چالش هایی مواجه است؟
یکی از چالش های مهم که نظام بانکداری کشور و از جمله بانک ملی ایران با آن درگیر است، موضوع تحریم است. موضوع دیگر، اصلاح ساختار مالی بانک ها به ویژه بانکهای دولتی است که با همت دولت و مجلس امکان پذیر است. اگر این اصلاحات انجام شود، وضعیت نظام بانکی از جمله بانک ملی ایران قابل قبول تر خواهد شد.

حجم پول و مراودات مالی بانک ملی ایران، حتما باعث شده که شما به عنوان مدیرعامل با درخواست های ویژه یا هجمه هایی از سوی افراد متعدد مواجه شوید. برخورد شما با این موارد چگونه است؟هر که بامش بیش برفش بیشتر! بانک ملی ایران توانمند است و قدرت دارد و همین باعث شده که توقعات از آن بالا برود. با این حال ا گر تقاضاها در چارچوب قانون و ضوابط باشد، ما به آنها رسیدگی م یکنیم، اما در جایی که این خواسته ها نامعقول و غیرقانونی باشد، هرگز به آنها تن نم یدهیم. اینجاست که با تنش هایی مواجه می شویم، اما با صبوری و شفاف سازی از آنها عبور می کنیم. تا به حال هم مشکل خاصی نداشته ایم و شرایط را مدیریت کرده ایم.

توسعه بانکداری دیجیتال باعث ایجاد نگرانی هایی میان کارکنان نظام بانکی شده است. تصور می کنید با گسترش این نوع از بانکداری، موقعیت شغلی کارکنان به خطر می افتد؟
کارکنان همیشه در بانک خواهند بود ،اما بحث سر تعداد آنهاست. طبیعی است که با توسعه بانکداری دیجیتال، تعداد کارکنان کاهش یابد، همان طور که در 6 سال گذشته 10 هزار نفر از نیروهای بانک بازنشسته شده اند و جایگزینی هم برای آنها نداشته ایم. البته این را هم باید گفت که حجم کار بانک ها طی سالهای گذشته مرتب زیاد شده است و کنترل شرایط موجود فقط از طریق بانکداری دیجیتا ل امکان پذیر است. آینده دنیا هم همین است. بدون شک در آینده هم ساختار فیزیکی شعب کوچک و هم تعداد کارکنان بانکها کمتر می شود.

نقش کارکنان بانک در موفقیت های امروز این نهاد بزرگ چه بوده است؟
همه موفقیت های بانک مرهون زحمات کارکنان شریف آن در 90 سال گذشته بوده است. خوشنامی بانک، اعتماد مردم به بانک، ابهت و عظمت آن به ساختمان و تجهیزات نیست، بلکه محصول رفتار و عملکرد صحیح، انسانی و مردم مدارانه کارکنان بوده است. این بوده که باعث حفظ اعتبار بانک شده است و به طور کلی می توان گفت هر آنچه که بانک ملی ایران دارد، مدیون کارکنانش است.

از دوره حضور در بانک ملی ایران، چه خاطراتی دارید؟خاطرات من خیلی زیاد است ،اما چند مورد آن را تعریف می کنم. یک بار در استانی که مسئول بودم، گفتند ریش سفیدان یک بخش آمده اند که من را ببینند. بدون اطاع قبلی هم آمده بودند. در دیدار حضوری، متوجه شدم که آنها خواستار تاسیس شعبه بانک ملی ایران در منطقه سکونت خود هستند. البته آنها پیش از آن چند بار هم مکاتبه کرده بودند، ولی گزارش کارشناسان ما این بود که چون چند بانک آنجا شعبه دارند، حضور بانک ملی ایران توجیه ندارد. من نتیجه همان گزارش ها را اعلام کردم و گفتم ا گر ما هم شعبه تاسیس کنیم، علاوه بر نداشتن توجیه، شرایط کاری سایر بانکها هم به دلیل استقبال مردم از بانک ملی ایران به هم می خورد. در همین زمان بود که یکی از حاضران در جلسه با حالت پدرانه ای به من نهیب زد که «شما چرا متوجه نمی شوید؟ صد تا بانک هم باشد، تا وقتی بانک ملی نیست یعنی هیچی نیست. » آنجا من پی بردم که حضور بانک ملی ایران برای مردم چقدر اهمیت دارد.
خاطره دیگر من از یکی همکارن به نام آقای «نادری » است. در یکی از شعب، همکاری به نام آقای «نادری » را دیدم که با تعصب خاصی کار می کند. یکی از دوستان ایشان برای من تعریف کرد که «نادری » پیش از این در شعبه ای کار می کرده و کارش این بوده که وسط اسناد چند برگی را کاربن می گذاشته است. او آن قدر این کار را کرده بود که دستهایش دچار حساسیت پوستی شده بوده و پزشکان ا کیدا به او توصیه کرده بودند از این کار دست بکشد.
به هر حال افراد دیگری را جایگزین او می کنند و به او کار دیگری محول می شود. پس از مدتی، همکاران متوجه می شوند که «نادری » آخر وقت هر روز، یک گونی وسایل با خودش از بانک می برد. به او مشکوک می شوند و یک بار جلویش را می گیرند و گونی را خالی می کنند. می بینند یک مقدار کاربن و اسناد خالی داخل آن است. می پرسند جریان چیست؟ «نادری » در پاسخ می گوید که «این ها را به خانه می برم و به همراه همسرم میان اسناد کاربن می گذاریم تا فردا صبح مشتریان اذیت نشوند. » من از ایشان تقدیر کردم که این قدر فداکارانه سلامتی خود را به خطر می اندازد، از خواب خودش می زند و از همسرش کمک می گیرد تا کار بانک انجام شود. این ها را هیچ جا نمی شود پیدا کرد. یک بار هم که همراه تیم بانکی کشور به دیدار بانکداران اتریشی رفته بودیم، وقتی نوبت به سخنرانی من رسید، به طرف خارجی اعلام کردم که تعداد قابل توجهی از تیم بانکداران ایرانی، سابقه مدیرعاملی بانک ملی ایران را دارند. این نشان می دهد بانک ملی ایران توانایی پرورش مدیران ارشد نظام بانکی را دارد.

-بانک ملی ایران از طریق شبکه شعب و نیز ایجاد طرح های توسعه و عام المنفعه در همه جای کشور با مردم ارتباط دارد. نقش بانک ملی ایران در توسعه و آبادانی و عمران و پیشرفت کشور، بی بدیل است و شاید هیچ سازمانی به اندازه بانک ملی ایران به کشور خدمت نکرده است.

می خواهم در پایان گفت و گو، نظر شما را درباره چند عبارت و واژه بدانم.
20 شهریور: برای همه همکاران، این روز، روز بانک ملی ایران است که بسیار هم ارزشمند وعزیز است.
بانک ملی ایران: بزرگترین بانک جهان اسلام و تاریخ بانکداری کشور مدیرعامل بانک ملی ایران: کسی که مدیرعامل بانک ملی ایران باشد، باید عاشق این بانک باشد. در غیر این صورت اذیت می شود و نمی تواند از پس کار بر بیاید. این مسئولیت زحمت و فشار زیادی دارد و تحمل آن طاقت فرساست، مگر این که عاشق بانک ملی ایران باشید.
پول: هم خوب و هم بد است. می شود با آن کارهای خوب انجام داد و امیدوارم همه از آن درست استفاده کنند.
بانک ملی ایران در 100 سالگی: شرایطش خیلی بهتر از الان خواهد بود. جایگاه بانک ملی ایران هرگز افول نمی کند، چون مدیران و کارکنان دلسوز دارد.
امید: به انسان زندگی می بخشد.
90 سالگی: بانک ملی ایران
بانکدار: تلاشگر
خیابان فردوسی: بانک ملی ایران
کارمند بانک ملی ایران: فدا کار و از خود گذشته
کارمند بازنشسته: یکی از دلسوزترین ها
اعتماد: بانک ملی ایران
بستن حساب: ترازنامه
چی میدن: شایعاتی که معمولا به واقعیت م یپیوندد.
توصیه به همکاران: می دانم که همکاران بانک ملی ایران را دوست دارند، اما تقاضا دارم سختی های روزگار را که این روزها زیاد شده و البته می گذرد تحمل کرده و همچنان عاشقانه برای بانک کار کنند. 
هدیه شما به بانک 90 ساله: ما هر چه داریم، بعد از خدا از بانک ملی ایران داریم. پاسخ به این داد ههای بانک، باید کار صادقانه و تاش بیشتر برای آن باشد و این خود بهترین هدیه است.

از این که مدیرعامل بانک ملی هستید چه حسی دارید؟
برای من باعث افتخار است که مدیرعامل بزرگترین بانک کشور هستم. بانکی که خودم عاشق آن هستم و بیشتر عمرم را در آن زندگی کرد هام. 
سخت ترین و آسانترین کار بانک: بانک کار راحت ندارد و همه کارهای آن سخت و پر مخاطره است. از کسی که پشت گیشه کار م یکند تا مدیرعامل، همه در حال سخت کار کردن هستند و فکر می کنم کمترشغلی هست که این قدر استرس داشته باشد.
دلگرمی به کارکنان: کارکنان به مسئولان بانک اطمینان داشته باشند، چون همه ما تعصب ویژه ای به بانک ملی ایران داریم. معیشت و رفاه کارکنان برای ما مهم است، اما الان شرایط زمانی بدی است و امکانات بانک کاهش یافته است. با این حال ما سعی کرده ایم دریافتی همکاران اضافه شود و این راه را ادامه خواهیم داد.

-همه موفقیت های بانک مرهون زحمات کارکنان شریف آن در 90 سال گذشته بوده است. خوشنامی بانک، اعتماد مردم به بانک، ابهت و عظمت آن به ساختمان و تجهیزات نیست، بلکه محصول رفتار و عملکرد صحیح، انسانی و مردم مدارانه کارکنان بوده است.


میدان امام خمینی (ره) خیابان فردوسی جنوبی روبه روی سفارت آلمان موزه بانک ملی ایران

021-60994073 021-60994037