بازدید دکتر سعادت شهردار محترم و جناب موسوی ریاست محترم ناحیه 1 شهرداری منطقه 12

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
در روز شنبه مورخ 1398/09/09 جناب آقای دکترسعادت  شهردار محترم منطقه (12) و جناب آقای موسوی ریاست محترم ناحیه(1) شهرداری منطقه (12) با همراهی تعدادی از معاونین و همکاران خود از موزه بانک ملی ایران و نمایشگاه آثار معرق استاد آتش پنجه که دراین موزه برپا می باشد بازدید کردند .
 در این بازدید مهمانان ابتدا از بخش مسکوکات و اسکناس های موزه بازدید کرده و در ادامه به بازدید بخش تاریخچه بانک و بانکداری پرداخته و در خاتمه نیز از نمایشگاه آثار استاد آتش پنجه بازدید کردند .
در این دیدار شهردار محترم منطقه 12 ضمن بازدید از آثار و اشیای موزه از اقدام بانک ملی ایران برای حفظ میراث صنعت  بانکداری تقدیر کرد. 


میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035