گزارش مراسم افتتاحیه جشنواره ی عکس نمای ملی در موزه بانک ملی ایران

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
گزارش مراسم افتتاحیه جشنواره ی عکس نمای ملی در موزه بانک ملی ایران ، در این نمایشگاه 59 اثر برگزیده جشنواره عکس نمای ملی به نمایش در آمده است و از تاریخ 1398/11/13  لغایت 1398/11/21  از ساعت 13 الی 17 ، در محل موزه ی بانک ملی ایران قابل بازدید است .

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035